Heimdal Håndball - Håndball

Registrering Kamprapport og Sekretariat

Registrering Kamprapport og Sekretariat

Det er Oppmanns oppgave og bemanne sekretariat til hjemmelagets kamper.

Innføres digitale kamprapporter i regionens serietilbud (Fra 10 år og oppover).

I aktivitetsserien for 10-åringer vil det benyttes elektronisk kamprapport uten mål- og resultatregistrering. Det vil si at det skal gjennomføres eksportering av kampdata til LIVE, og så utføre signering av kamprapport for dommere etter kampslutt. Det skal ikke føres mål, det skal ikke legges inn spillerstall/kamptropp, ikke legges inn kampresultat og det er ingen tabell i denne klassen. Resultattavle i hallen skal heller ikke benyttes.

I aktivitetsserien for 11-åringer vil det føres LIVE Enkel. Det vil si at lagledere registrerer kamptropp, men selve kamprapporten fungerer som kampuret i hallen. Det registreres kun mål pr. lag. Brukerveiledning for LIVE Enkel finner du her.

Fra J/G 12 år og opp til senior skal det føres LIVE Standard. LIVE Standard er som kamprapporten vi er vant med på papir, hvor det føres målscorere og bestrafning. Brukerveiledning for LIVE Standard finner du her.

For at dommere skal få tilgang til digital dommerregning må alle kamper signeres og avsluttes av dommer etter kampslutt. Dette er bakgrunnen for at det er elektronisk kamprapport/LIVE i alle klasser fra 10 år og oppover.

Om det ikke er internett/4G i hallen må en klatgjøre for offline føring av kampen. Signering må da gjøres i etterkant. Se da brukerveiledningen for LIVE-standard.


Vedlagt følger en enkel beskrivelse:

Hjemmelaget stiller med sekretariat. Det skal være to stykker i sekretariatet. En tid-taker / og en som har ansvaret for elektronisk kamprapport.

OPPSTART

 • Møter 1/2 time før første kamp.
 • Sette ut innbytterbenker til hvert lag – legg ut timoutkort
 • Tidtaker gjør seg kjent med tavla, tester funksjon, og klargjør for kamp
 • Sjekk at det er riktig varighet på omgangene
  J/G10-11 2×15 min, J/G 12-14 2×20 min, J/G 16-18 2×25 min og senior 2×30 min.
  10 minutters pause mellom omgangene, men kampen kan settes i gang tidligere om begge lag er klare. Lagene skal bytte side/benk i pausen,

 • Tidtaker og sekretær skal være nøytral under kampen
 • Følge nøye med dommerens tegn, være fokusert hele tiden. Viktig at det blir registrert riktig antall mål. Det er dommerens tegn som er avgjørende for om det er mål eller ikke
 • Både sekretær og tidtaker bør følge med på hvem som lager mål, eller får advarsler/utvisninger, dette for å ha en back-up om sekretæren ikke får det med seg.

UNDER KAMP

 • Pauseresultatet kontrolleres mot dommer og tidtaker/sekretær, påføres rapporten
 • Dommer og sekretær sjekker at advarsler og utvisninger i første omgang stemmer
 • Tavla klargjøres for 2. omgang, se veiledningen om det er tvil om fremgangsmåte
 • Time-out kortene legges ut igjen
 • Lagene kalles inn til start andre omgang.

ETTER KAMP

 • Dommer og sekretær/tidtaker går gjennom rapport og sjekker resultat
 • Sekretær ferdigstiller rapport, signerer og påser at dommere og lagledere signerer

LYKKE TIL!


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift