Heimdal Håndball - Håndball

Oppmanns innstruks

Oppmanns innstruks

Oppmanns instruks

Oppmann/ Laglederen er lagets/trenings gruppas administrative leder og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/trenings gruppa. Laglederen skal overlate alt det sportslige til treneren/trenerne som har ansvar for organisering av treninger, lagoppsett til kamper/stevner, gjennomføring av kamper osv.

Oppmenn/lagledere bør være kjent med

  • hva klubben står for (verdier, visjon og virksomhets idé)
  • klubbens aktivitetstilbud
  • medlemskap
  • lisens og forsikringer
  • politiattest
  • klubbens retningslinjer og forventninger til foreldre
  • hva tilbyr klubben sine oppmenn/lagledere (utstyr, bekledning, kurs …)

1. Laglederen er tillitsvalgt og representerer de foresatte og skal tale de foresattes sak i alle saker han/hun blir involvert i som lagleder.

Laglederen velges for ett år av gangen, og tiltrer fra 1.mai. Når året går mot slutten plikter han/hun å arrangere valg av lagleder for neste år.

2. En lagleder skal kjenne Heimdal IF Håndballs retningslinjer (se her), og skal i samarbeid med treneren bidra til at vi når både sosiale og sportslige mål.

3. Laglederen har ansvar for å holde kontakten med de foresatte- og for å avvikle minst to foreldremøter i løpet av sesongen. Ønsker du å ha med noen i Styret, så si ifra.

4. Det er Laglederens ansvar at dugnader laget pålegges blir utført. Foresatte og spillere bør få beskjed om sin medvirkning så tidlig som mulig, og det må gjøres klare avtaler. Dugnaden som går på tilsynsvakt, er trener(e) fritatt.

5. Laglederen skal lage og vedlikeholde liste over sine spillere med fødselsdato, adresse og telefon

6. Laglederen må (om nødvendig) bidra til at spillerne kommer seg til/fra kamper.

7. På hjemmekamper har laglederen ansvar for at sekretariatsfunksjonen går i orden. Han skaffer instruks, mobiliserer foreldre til å sitte i sekretariatet og gir

dem eventuelt en kort innføring i jobben. Se egen beskrivelse her

8. Før alle kamper har laglederen ansvar for å fylle ut sitt lags del av kampkortet. Laglederen er også den som betaler regninger fra dommerne på hjemmekamper.

Oppgjør skal skje umiddelbart etter kampen. Totalbeløpet skal påføres kampkortet. Ta vare på kvitteringene. Disse utgiftene får laglederen refundert fra

avdelingen.

9. Laglederen plikter å holde styret/sportslig utvalg orientert om saker av betydning for laget og utarbeider hvert år ved sesongslutt en rapport for laget.

10. Ved opphør av samarbeid, skal alt av utstyr og evt. midler som tilhører laget, overleveres til etterfølger, eller innleveres til håndballavdelingen.


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift