Heimdal Håndball - Håndball

Ny som trener

Ny som trener

Velkommen som trener i Heimdal Handball

Vi i klubben setter stor pris på den innsatsen du gjør for spillerne i klubben vår.

Her kommer noen tips, for å gi deg bedre oversikt som trener, og for å lette din trenerhverdag.

NØKKEL TIL HALLEN

Alle trenere i klubben får egen nøkkel slik at de kan åpne og lukke når de selv vil. Ta kontakt med kontoret.

TRENERKONTRAKT

Du vil i løpet av kort tid etter at du har gitt beskjed om at du ønsker å være trener, motta en trenerkontrakt til signering.

LAGLEDERMØTE

Det avholdes felles lagledermøter minimum én gang per halvår.

REISECUP

Etter endt seriesesong drar lag fra 10 år og oppover på felles reise-cup. Det vil være representanter fra de største lagene som deltar i arrangementskomiteen.

SERIEPÅMELDING

Lagledere bør mot slutten av en sesong ha et bilde av hvor mange spillere, og dermed hvor mange lag, man vil ha fra høsten. Ansvarlig for seriepåmelding i styret tar kontakt med laglederne.

SPILLERLISTER

Spillerlistene danner grunnlaget for fakturering og for rapportering til idrettsforbundet. Lagledere skal til enhver tid ha oppdaterte spillerlister. Disse skal inneholde fødselsdato, etternavn, fornavn, adresse, postnr og kontaktinfo foresatte.


POLITIATTEST

  • Alle som har verv i Heimdal Håndball Håndball, må ha gyldig politiattest.
  • Det er laglederens ansvar å sørge for at hele støtteapparatet rundt laget har slik attest.
  • Hver enkelt søker politiattest elektronisk HER.
  • Som vedlegg til søknaden, skal det være med et skjema signert av klubben som bekrefter at vedkommende er tillitsvalgt. Dette skjemaet finnes HER.
  • Fyll ut skjemaet, og send det på e-post til styret v/ Aud I. Vinsnesbakk. Skjemaet returneres og kan så legges ved søknaden.

Se også egen fane for politiattest.

LISENS

Lisens er påkrevet fra det året spilleren fyller 13 år. Det er lagleders ansvar at alle spillere har gyldig lisens. Se HER for informasjon om satser og frister.

TRENERKURS

For å kunne gi alle håndballspillere i klubben et godt tilbud, og tilpasse den enkeltes ambisjoner og ønsker bør hver trener besitte god kompetanse i forhold til det nivået man er trener på.

I Heimdal Håndball får du gratis kurs gjennom regionen. Se kurstilbud her

NOR-CONTACT

Heimdal samarbeider med Nor Contact. De har en butikk på Heimdal sentrum og en på torvet. Her får vi 20% klubbrabatt på klær og sko om man oppgir at man spiller i Heimdal Handball. Her kan man også hente ut varer til laget, med rekvisisjon Dette gjelder baller, kjegler, førstehjelpsutstyr mm.

TRENERPAKKE

Når trenerkontrakt er signert, og politiattest er levert, kan man hente ut rekvisisjon av Mats Volden i Styret til innkjøp av klespakke. Rekvisisjonen dekker to Heimdals plagg på Nor-Contact.

Dette får man mulighet til å hente ut en gang i året.


SPILLERTRØYER

Dersom man trenger spillertrøyer til laget sitt, henter man ut spillertrøyer hos Mats. Dette gjelder også når barna har vokst ut av størrelsene. Da leverer man inn de gamle draktene, og henter ut nye. Rød UMBRO shorts, og eventuell overtrekksdrakt må spillerne kjøpe inn selv på Nor-Contact. De trykker også på logo og evt. navn på klærne.


BOOKING / AVBOOKING AV TRENINGSTID

Husk å varsle oss dersom dere ikke skal bruke treningstiden. Treningstidene man får utdelt følger skoleruta. Det vil si at vi tar handballfri når skolen har ferie.


SPOORTZ

Heimdal Handball har investert i en kommunikasjonsplattform som heter spoortz. Her kan man enkelt sende meldinger til foreldre og spillere på laget, legge ut fellesbeskjeder, få nyhetsoppdateringene som blir lagt ut på hjemmesida vår, samt få opp kalender med terminlister til lagene du følger.

Last ned appen, og informer foreldregruppa om å gjøre det samme. Ved spørsmål om Spoortz, kontakt Mads Volden (Se kontaktinfo nederst)


UTSTYR I MEGLERHALLEN

Alle trenere får egen nøkkel til oppbevaring av utstyr i Bankhall/Meglerhall. Sørg for at dette er låst til enhver tid.


SALGDUGNADER

Det er to fellesdugnader pr år: En på høsten (kjekt og kaffe) og en før påske (spekemat og ............)


TILSYNSVAKTER

Tilsynsvakter i hallen fordeles på alle lag. Ca 2 ganger pr. år- Trener(e) er fritatt denne dugnaden.


KONTAKTINFO:

Klær/Utstyr; Mads Molden mats.molden@sb1finans.no

Politiattest: regnskap@heimdal-handball.no

Diverse: Anita Olden, anita.olden@gmail.com


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift