Heimdal Håndball - Håndball

Rammeplan Sportslig

Rammeplan Sportslig

Rammeplan for sportslig aktivitet til barn og voksne

Heimdal IF HåndballMålsetting

Heimdal IF Håndball skal utøve håndballaktiviteter på høyt faglig nivå og gi utøverne de beste lagmessige ferdigheter, med hovedvekt på lek, personlig vekst og økt selvtillit.

Klubben har ansvar for å gi et sportslig og sosialt treningstilbud tilpasset barna. Dette kan bare oppnås gjennom utarbeiding av rammer for treningstilbud og koordinert samarbeid med spillernes foresatte.

Formålet med rammeplanen er å sikre spillerne et trygt sosialt miljø med treningsmuligheter, og sikre et miljø som gir utviklingsmuligheter for alle spillere ut ifra de forutsetninger hver enkelt har.

Hovedmål

Heimdal IF Håndball organiserer håndballtilbudet differensiert til følgende grupper:

Barn: 8 – 10 år

Ungdom: 11 – 18 år

Voksen: 19 år og eldre

Rammeplanen er utarbeidet på grunnlag av planer fra Norges Håndballforbund.

Rammeplanen er også utarbeidet i nært samarbeid med trenere, oppmenn og foreldre i de enkelte lagene.

Delmål


Laget

Heimdal IF Håndball skal gi et moderne, lekfylt og utfordrende miljø for utøvere, trenere, ledere, dommere og tillitsvalgte.


Utøvere

Heimdal IF Håndball skal gi den enkelte utøver de beste ferdigheter både sportslig og sosialt.


Trenere

Heimdal IF Håndball skal gjennom systematisk oppfølging ha godt motiverte og skolerte trenere som kan gi håndballfaglig og pedagogisk læring.


Foreldre

Heimdal IF Håndball skal skape et miljø for engasjerte foreldre og sørge for at deres barn/ungdom er en del av et positivt miljø ut fra sine forutsetninger.


Dommere

Heimdal IF Håndball skal gjennom systematisk opplæring og målrettet utvikling motivere dommere med høy håndballfaglig og pedagogisk kompetanse.


Ledere

Heimdal IF Håndball skal, gjennom ryddig organisering og gode holdninger, ha gode ledere og et solid støtteapparat.©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift