Heimdal Håndball - Håndball

Trenerinnstruks

Trenerinnstruks

Trenerinstruks

1. Treneren rapporterer til sportslig leder.

2. Treneren plikter å gjøre seg kjent med sportslig plan og de fastsatte sportslige mål

3. Treneren skal lage skriftlige treningsplaner for sesong, måned og uke fra årsklasse 16 år og eldre. F.o.m årsklasse 13 år lages skriftlige årsplaner. For de

yngre klassene lages en skriftlig evaluering av sesongen. Planene skal fremlegges for sportslig utvalg på forespørsel.

4. Treneren er hovedansvarlig for lagets sportslige utvikling. Som lagleder har treneren ansvaret for å ta ut laget til kamp, og for å gi laget oppfølging og veiledning både i trening og kamp.

5. Treneren skal arbeide målbevisst for god sosial samhørighet i laget og i klubben for øvrig. Treneren skal ha et forpliktende samarbeid med lagleder og foreldrekontakt.

6. Treneren har ansvar for at de fastsatte sportslig mål kommuniseres på en klar og tydelig måte til spillerne og foreldregruppen.

7. Treneren har møteplikt på trenermøter i regi av Heimdal IF Håndball.

8. Treneren skal møte forberedt og være tilstede ved all trening og kampaktivitet for laget. Dersom treneren er forhindret, er det trenerens ansvar å skaffe annen

ansvarlig erstatter.

9. Treneren tar saken opp og drøfter saken med lagleder og foreldrekontakt dersom saken gjelder kommunikasjonsproblemer/samarbeidsproblemer knyttet til

enkeltspillere. I samarbeid med disse tas det en beslutning om foreldrene skal gis en orientering.

10. Ved uenighet mellom treneren og foreldre(gruppe) prøves først en dialog i foreldregruppen. Dersom saken ikke får en konstruktiv løsning på dette nivå så

skal saken tas opp med sportslig leder og lagleder kontakt i fellesskap. De plikter da å treffe tiltak for å finne en løsning. Dersom saken ikke løses av disse, skal

saken meldes til styret i Heimdal Håndball.

11. Ved opphør av samarbeid, skal alt av utstyr og evt. midler som tilhører laget,

overleveres til etterfølger, eller innleveres til håndballavdelingen.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift