Heimdal Håndball - Håndball

Politiattest

Politiattest

Krav om politiattest i Heimdal Håndball

Alle som har fylt 15 år og som skal utføre oppgaver for Heimdal Håndball som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal ha gyldig politiattest. Krav om politiattest gjelder minimum trenere, lagledere, oppmenn,foreldre som er med på turneringer og stevner som ledere, og personer som ofte kjører andre sine barn.

Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Ansvarlig for politiattester i Heimdal Håndball er:

Aud Irene Vinsnesbakk

e-post: audvinsnesbakk@gmail.com


Slik søker du om politiattest:

1: Be om bekreftelse, helst pr. e-post. Henvendelsen må inneholde fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i idrettslaget du skal utføre.

2: Aud I Vinsnesbakk sender deg signert bekreftelse. Hvis du er under 18 år må bekreftelsen i tillegg signeres av foresatt.

3: Søknad om politiattest skjer elektronisk ved å logge inn på https://attest.politi.no/ Under 'Formål med attesten' skal du velge Frivillige organisasjoner både som Kategori og Formål.

Bekreftelsen fra Heimdal Håndball skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

4: Politiet sender deg attesten når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til Heimdal Håndball.

5: Du skal vise din politiattest til Aud i Vinsnesbakk.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato..

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Vi har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger vi får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen på: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politi... og https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Med hilsen Heimdal Håndball

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift